2  

ponúk práce - Verejné služby - Slovensko

  
  

Výber zo štátnych zamestnancov na pozíciu hlavný štátny radca v útvare stratégie financovania hospodárskeho rastu

Ministerstvo financii SR - Bratislava, Bratislavský kraj

Špecialista pre styk s finančnými inštitúciami, komerčnými poisťovňami a inštitúciami štátnej správy

ENVIRAL, a.s. - Hlohovec, Trnavský kraj - Leopoldov, Trnavský kraj