5  

ponúk práce - Verejné služby - Slovensko

  
  

Výber zo štátnych zamestnancov na pozíciu hlavný štátny radca v tlačovom odbore

Ministerstvo financii SR - Bratislava, Bratislavský kraj

Výber zo štátnych zamestnancov na pozíciu radca v tlačovom odbore

Ministerstvo financii SR - Bratislava, Bratislavský kraj

Výber zo štátnych zamestnancov na pozíciu odborný radca v sekcii rozpočtovej politiky

Ministerstvo financii SR - Bratislava, Bratislavský kraj

Výber zo štátnych zamestnancov na pozíciu hlavný štátny radca v odbore makroekonomických analýz a prognóz

Ministerstvo financii SR - Bratislava, Bratislavský kraj

Výber zo štátnych zamestnancov na pozíciu štátny radca v oddelení pre styk s verejnosťou

Ministerstvo financii SR - Bratislava, Bratislavský kraj