5  

ponúk práce - Verejné služby - Slovensko

  
  

Výber zo štátnych zamestnancov na funkciu radca v osobnom úrade

Ministerstvo financii SR - Bratislava, Bratislavský kraj

Výber zo štátnych zamestnancov na pozíciu hlavný štátny radca v oddelení plánovania a reportingu

Ministerstvo financii SR - Bratislava, Bratislavský kraj

Výber zo štátnych zamestnancov na funkciu hlavný štátny radca v oddelení finančného riadenia a ukončovania programov

Ministerstvo financii SR - Bratislava, Bratislavský kraj

Výber zo štátnych zamestnancov na pozíciu generálny štátny radca v sekcii daňovej a colnej

Ministerstvo financii SR - Bratislava, Bratislavský kraj

Výber zo štátnych zamestnancov na pozíciu hlavný štátny radca v odbore legislatívy a súhrnného výkazníctva štátu

Ministerstvo financii SR - Bratislava, Bratislavský kraj