6  

ponúk práce - Verejné služby - Slovensko

  
  

Výber zo štátnych zamestnancov na pozíciu hlavný štátny radca v odbore štrukturálnych a výdavkových politík

Ministerstvo financii SR - Bratislava, Bratislavský kraj

Výber zo štátnych zamestnancov na pozíciu odborný radca v samostatnom oddelení finančných trhov a inštitúcií

Ministerstvo financii SR - Bratislava, Bratislavský kraj

Výber zo štátnych zamestnancov na pozíciu generálny štátny radca v útvare riadenia programu UNITAS

Ministerstvo financii SR - Bratislava, Bratislavský kraj

Advokát/-ka (Litigation & Arbitration, Public Sector)

Bratislava, Bratislavský kraj

Hlavný radca, dočasná štátna služba - zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného

Statisticky urad SR - Bratislava, Bratislavský kraj

Výber zo štátnych zamestnancov na pozíciu hlavný štátny radca v útvare stratégie financovania hospodárskeho rastu

Ministerstvo financii SR - Bratislava, Bratislavský kraj