11  

ponúk práce - Verejné služby - Slovensko

  
  

Bankový poradca pre firmy a samosprávy - Prešovský región

Prima banka Slovensko, a.s. - Prešov, Prešovský kraj

Bankový poradca pre firmy a samosprávy - Trenčiansky región

Prima banka Slovensko, a.s. - Trenčín, Trenčianský kraj

Bankový poradca pre firmy a samosprávy - Bankobystrický región

Prima banka Slovensko, a.s. - Banská Bystrica, Bánskobystrický kraj

Výber zo štátnych zamestnancov na pozíciu štátny radca v oddelení koordinácie záležitostí EÚ

Ministerstvo financii SR - Bratislava, Bratislavský kraj

Hlavný radca - vyšší štátny úradník

Okresny sud Bratislava I - Ružinov, Bratislava

Výber zo štátnych zamestnancov na pozíciu štátny radca v samostatnom oddelení správneho konania

Ministerstvo financii SR - Bratislava, Bratislavský kraj

Bankový poradca pre firmy a samosprávy - Trnavský región

Prima banka Slovensko, a.s. - Trnava, Trnavský kraj

Bankový poradca pre firmy a samosprávy - Bratislavský región

Prima banka Slovensko, a.s. - Bratislava, Bratislavský kraj

Projektový manažér (verejný sektor)

Bratislava, Bratislavský kraj

Projektový manažér (verejný sektor)

Bratislava, Bratislavský kraj

Principal Core Technology Public Sector Account Manager

Oracle - Slovensko