6  

ponúk práce - Verejné služby - Slovensko

  
  

Hlavný štátny radca - riaditeľ odboru - odbor vládnej a parlamentnej agendy - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Ref. č.: 2015/16)

Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka SR - Bratislava, Bratislavský kraj

Výber zo štátnych zamestnancov na pozíciu hlavný štátny radca v útvare stratégie financovania hospodárskeho rastu

Ministerstvo financii SR - Bratislava, Bratislavský kraj

Výber zo štátnych zamestnancov na pozíciu hlavný štátny radca v oddelení platobnej jednotky MF SR

Ministerstvo financii SR - Bratislava, Bratislavský kraj

Hotelový komorník

LOAR-VE, a.s. - Dunajská Streda, Trnavský kraj

Výber zo štátnych zamestnancov na pozíciu generálny štátny radca v odbore priamych daní

Ministerstvo financii SR - Bratislava, Bratislavský kraj

Technology Sales Representative - Public Sector

Oracle - Bratislava, Bratislavský kraj