6  

ponúk práce - Verejné služby - Slovensko

  
  

Výber zo štátnych zamestnancov na pozíciu štátny radca v oddelení konsolidácie a súhrnného výkazníctva štátu

Bratislava, Bratislavský kraj

Produktový manažér pre úverové produkty (samosprávy a firmy)

Bratislava, Bratislavský kraj

Výber zo štátnych zamestnancov na funkciu hlavný štátny radca v oddelení programovania a metodiky

Bratislava, Bratislavský kraj

Výber zo štátnych zamestnancov na pozíciu generálny štátny radca v útvare štátneho tajomníka 2

Bratislava, Bratislavský kraj

Projektový manažér (verejný sektor)

Bratislava, Bratislavský kraj

Principal Core Technology Public Sector Account Manager

Oracle - Slovensko