Editor stránok

.NET/ASP.NET API pre Careerjet vyhľadávanie práce

Tu nájdete všetko potrebné pre použitie Careerjet API zo svojej .NET aplikácie alebo ASP.NET stránok.

Kompatibilita

Careerjet assembly bolo kompilované pre .NET 2.0.

Dependencie

Careerjet assembly je závislé od .NET 2.0 Json.NET assembly. Ktoré je už zahrnuté v zip súbore na stiahnutie.

Inštalácia

Stiahnite si WebServiceCareerjet.zip. Obsahuje 2 dll knižnice:

WebService.Careerjet.Client.dll
Newtonsoft.Json.Net20.dll

Vaša .NET aplikácia alebo ASP.NET stránka musí byť napojená na tieto dll knižnice.

Dokumentácia

Assembly dokumentáciu môžete nájsť tu.

Ukážkový skript

Tu je príklad ASP.NET stránky napísanej v C#:

 
<%@ Page Language="C#" %>
<%@ Import Namespace="WebService.Careerjet" %>
<%@ Import Namespace="Newtonsoft.Json.Linq" %>
<html>
<head>
  <title>My ASPx test</title>
</head>
<body>
 <% 
WebService.Careerjet.Client c = new WebService.Careerjet.Client("en_GB");
Hashtable cargs = new Hashtable() ;
cargs.Add("keywords" , "sales manager");
cargs.Add("location" , "london");
cargs.Add("pagesize" , "2" );

JObject res = c.Search(cargs);
 
if( res.Value<string>("type").Equals("JOBS")){
%>
<h1><% Response.Write(res["hits"]); %> jobs
found on <% Response.Write(res["pages"]); %> pages.</h1>
<%
 foreach( JToken job in res["jobs"].Children()){
%>
<div>
 <h3><a href="<% Response.Write(job.Value<string>("url"));%>">
 <% Response.Write(job.Value<string>("title")); %>
 </a></h3>

 <div><% Response.Write(job.Value<string>("date"));%></div>
 <div><% Response.Write(job.Value<string>("locations"));%></div>
 <div><% Response.Write(job.Value<string>("salary"));%></div>
 <div><% Response.Write(job.Value<string>("company"));%></div>
 <div><% Response.Write(job.Value<string>("description"));%></div>
 <div><% Response.Write(job.Value<string>("site"));%></div>
</div>
<%
 } // End of jobs loop
} // End of if JOBS
if( res.Value<string>("type").Equals("LOCATIONS")){
%>
 <h3>Ambiguous location</h3>
<%
 foreach( JToken location in res["solveLocations"].Children()){
%>
 <div>
  <span><% Response.Write(location.Value<string>("name")); %></span>
  <span><% Response.Write(location.Value<string>("location_id")); %></span>
 </div>
<%
 } // End of locations loop
} // End of if LOCATIONS
%>
 
</body>
</html>