Editor stránok

PHP rozhranie pre verejné vyhľadávacie API Careerjet

Tu môžete nájsť jednoduchý PHP modul pre vloženie výsledkov hľadania Careerjet na Vaše stránky.

Inštalácia

Pokiaľ používate verziu PHP predchádzajúci verzii 5.2, budete potrebovať nainštalovať json pomocou nasledujúceho príkazu

 pear install json

a taktiež sa nezabudnite uistiť, že Váš php.ini obsahuje riadok

extension=json.so

Inak, všetko čo potrebujete urobiť, je stiahnuť si súbor Careerjet_API.zip a rozbaliť ho na miesto, na ktorom ho budú môcť nájsť Vaše skripty:

 cd my_application_directory
 wget http://www.careerjet.co.uk/partners/api/php/Careerjet_API.zip
 unzip Careerjet_API.zip

Dokumentácia

Pre viac informácií sa obráťte na dokumentáciu v skripte Careerjet_API.php

Ukážkový skript

<?php

require_once "Careerjet_API.php" ;

$api = new Careerjet_API('en_GB') ;
$page = 1 ; # Or from parameters.

$result = $api->search(array(
 'keywords' => 'php developer',
 'location' => 'London',
 'page' => $page ,
 'affid' => '678bdee048',
));

if ( $result->type == 'JOBS' ){
 echo "Found ".$result->hits." jobs" ;
 echo " on ".$result->pages." pages\n" ;
 $jobs = $result->jobs ;
 
 foreach( $jobs as $job ){
  echo " URL:   ".$job->url."\n" ;
  echo " TITLE:  ".$job->title."\n" ;
  echo " LOC:   ".$job->locations."\n";
  echo " COMPANY: ".$job->company."\n" ;
  echo " SALARY: ".$job->salary."\n" ;
  echo " DATE:  ".$job->date."\n" ;
  echo " DESC:  ".$job->description."\n" ;
  echo "\n" ;
 }

 # Basic paging code
 if( $page > 1 ){
  echo "Use \$page - 1 to link to previous page\n";
 }
 echo "You are on page $page\n" ;
 if ( $page < $result->pages ){
  echo "Use \$page + 1 to link to next page\n" ;
 }
}

# When location is ambiguous
if ( $result->type == 'LOCATIONS' ){
 $locations = $result->solveLocations ;
 foreach ( $locations as $loc ){
  echo $loc->name."\n" ; # For end user display
  ## Use $loc->location_id when making next search call
  ## as 'location_id' parameter
 }
}?>