Ochrana osobných údajov na Careerjet

Ochrana Vášho súkromia je dôležitá pre Careerjet Ltd ("Careerjet"). Táto Smernica na ochranu súkromia vysvetľuje ako Careerjet zbiera, používa, a zverejňuje osobné informácie, na ktorých zadanie môžte byť vyzvaný počas používania ich web stránky - http://www.careerjet.sk - ("Web stránka").

Informácie o používaní webových stránok

Keď používate stránku Careerjet, naše servery môžu zbierať informácie nepriamo a automaticky o všetkých Vašich aktivitách počas používania stránky, vrátane web stránok ktoré vzhliadnete a čase kedy ich pozeráte a informácie o prehliadači ktorý používate. Tieto informácie používame na prispôsobenie aspektov Vašej skúsenosti z vyhľadávania pracovných ponúk, pre účely administrácie systému a pre zlepšenie našej web stránky.

Osobné údaje ktoré poskytujete Osobitne

Našu Web stránku môžete všeobecne navštevovať bez udania akejkoľvek identifikačnej informácie o sebe. Avšak, v niektorých sekciách tejto Web stránky, Vás môžeme požiadať o zadanie osobnej identifikačnej informácie ako je Vaše meno, e-mailová adresa a Váš životopis. Vaša osobná identifikačná informácia bude použitá na doručenie istých informácií alebo služieb ktoré ste požadovali, pre účely administrácie a taktiež na zlepšenie Web stránky.

Ochrana Osobných Údajov

V rámci normálnej prevádzky našich služieb neposkytujeme osobné údaje tretím stranám, pokiaľ o to Vy osobne nepožiadate na stránke, napríklad pri posielaní Vášho životopisu cez Careerjet zamestnávateľovi, alebo pri zverejňovaní Vášho životopisu pre vzhliadnutie zamestnávateľom vo vyhľadávaní.
Za určitých okolností môžu osobné údaje podliehať vyzradeniu v súlade s právnymi alebo inými vládnymi obsielkami. Pokiaľ by sa firma Careerjet stala súčasťou inej organizácie, môže táto organizácia získať osobné údaje zhromaždené firmou Careerjet. V takom prípade táto organizácia preberá všetky práva a povinnosti vzťahujúce sa k Vašim osobným údajom, ako je popísané v tomto dokumente o ochrane osobných údajov.

Odstránenie osobných údajov

Svoje osobné údaje môžete kedykoľvek odstrániť tým, že zrušíte svoj účtet.

Careerjet používa cookies na zabezpečenie riadneho fungovania a účinnosti tejto webovej stránky. väčšina internetových prehliadačov Vám umožňuje vymazať cookies z vášho pevného disku, zablokovať všetky cookies alebo prijímať oznámenia než je cookie uložená. Upozorňujeme, že niektoré prvky alebo služby Careerjet nemusia bez cookies fungovať správne.

Careerjet povoľuje na svojej stránke cookies tretích strán. Napríklad nástroje tretích strán nachádzajúce sa na tejto stránke, vrátane tých dovoľujúcich zdieľanie na sociálnych sieťach, môžu používať cookies na zapamätanie preferencií používateľa. Careerjet tiež používa služby analýzy webu poskytované tretími stranami, ktoré používajú cookies na zhromažďovanie informácií neosobného charakteru o návštevách užívateľov na webových stránkach (vrátane IP adries) a zdrojoch prístupu na webové stránky. Tieto služby analýzy webu od tretích strán nám poskytujú správy na základe neosobných informáciách o tom, ako sa používatelia správajú na našich webových stránkach. Okrem toho tieto služby analýzy webu od tretích strán môžu zdieľať zhromaždené údaje s reklamnými agentúrami tretích strán s cieľom umožnenia poskytovania reklamných služieb na základe záujmu používateľa.

Careerjet využíva služby externých spoločností, ktoré môžu nainštalovať alebo pristupovať ku cookies na pevnom disku vášho počítača na identifikáciu vášho pohybu na stránkach napr. Typ navštívených inzerátov a webové stránky, na ktorých sa inzeráty objavili. Tieto spoločnosti môžu využívať informácie o vašej návšteve na našich i ostatných webových stránkach na informovanie inzerentov o type produktov alebo služieb, ktoré Vás zaujímajú na našich alebo webových stránkach tretích strán. V niektorých prípadoch povoľujeme tretím stranám prispôsobiť ich reklamy na našich webových stránkach využitím demografických informácií, ktoré im poskytujeme v súhrnnej forme. Tieto informácie vás neidentifikujú na osobnej úrovni.

Spoločnosti tretích strán používané Careerjetem majú svoje vlastné podmienky ochrany súkromia a odporúčame Vám sa s nimi zoznámiť. Careerjet nemá prístup k informáciám obsiahnutých v cookies, ktoré sú nastavené vo vašom počítači tretími stranami.

Zobrazované reklamy môžete kontrolovať kliknutím na Google Ads Preferences Manager.

Zabezpečenie

Na zachovanie diskrétnosti ohľadom Vašich osobných údajov, Careerjet používa bezpečnostné mierky prislúchajúce citlivosti týchto informácií. Avšak aj napriek tomu, bezpečnostné riziká nemôžu byť úplne eliminované a Careerjet nemôže garantovať že Vaše osobné údaje nebudú použité inou formou než je to uvedené v Smernici pre ochranu osobných údajov.

Zmeny podmienok ochrany osobných údajov

Toto opatrenie môžeme kedykoľvek doplniť poslaním dodatku na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli, alebo uverejnením tohto dodatku na našej stránke.

Otázky?

Ak máte otázky o našej Ochrane osobných údajov, kontaktujte nás.